TeamDrive 4.6.2.2109

TeamDrive 4.6.2.2109

PrimeSharing Deutschland GmbH – 46,4MB – Freeware –
ra khỏi 3 phiếu
5 Stars User Rating
Sync & share your files easily & securely with 256 bit AES end-to-end encryption, using the award-winning TeamDrive utilizing cloud storage or your own server! TeamDrive 3 is a secure and easy to use cloud synchronization solution, which automatically syncs any folder and files amongst different computers (Windows, Macintosh, Linux) and smart phones (iOS and Android). TeamDrive can synchronise over WebDAV servers. No installation of server software is required for this, although the WebDAV servers that are to be used must support the entire range of standard commands. The TeamDrive Enterprise Server solution gives enterprises the freedom to control, store and host their own data. In other words, the enterprise server can be installed on the premises of the enterprise. This allows for the complete control of the data, and hosting, by the enterprise.

Tổng quan

TeamDrive là một Freeware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi PrimeSharing Deutschland GmbH.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 251 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của TeamDrive là 4.6.2.2109, phát hành vào ngày 28/06/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 28/08/2007.

TeamDrive đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 46,4MB.

Người sử dụng của TeamDrive đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho TeamDrive!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 251 UpdateStar có TeamDrive cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản